Terapia ako román: kľúče k čítaniu a interpretácii významov.

Štúdium osobných rozprávaní je základným cvičením na vytvorenie uceleného obrazu o vlastných skúsenostiach a ich interpretácie.