Psychoterapia

Dar terapie (2016) od Irvina D. Yaloma - recenzia knihy

Kniha Irvina Yaloma Dar terapie je kniha, ktorá ponúka inteligentné postrehy pre každého psychoterapeuta, mladého alebo staršieho človeka. Niektoré aspekty klinickej praxe, ktoré si Yalom v tomto texte váži, sú terapeutický vzťah a otvorenosť terapeuta.