Psychopedia

Emočnej inteligencie

Emocionálna inteligencia: zmes empatie, motivácie, sebaovládania, logiky, schopnosti prispôsobiť sa a zvládnuť svoje emócie.Emočnej inteligencie

Emocionálna inteligencia: zmes empatie, motivácie, sebakontroly, logiky, schopnosti prispôsobiť sa a zvládnuť svoje emócie.Placebo a Placebo efekt

Preto je placebo vo vedeckej literatúre definované ako látka bez špecifickej farmakologickej aktivity, podávaná ako kontrola v klinických štúdiách alebo konkrétnemu pacientovi na stimuláciu potenciálnych psychologických výhod.