Psychopatológia Každodenného Života

Tí, ktorí sú neistí, sa neospravedlňujú.

Aké osobnostné vlastnosti súvisia s touto zaujatosťou? Práve tým sa zaoberal výskum, ktorý sa objavil v časopise Scientific American. Psychológ Andrew Howell a jeho kolegovia z Univerzity Granta MacEwana v Edmontone vyvinuli dotazník, ktorý meral náchylnosť účastníkov štúdie „prepáč“ a potom porovnával skóre s výsledkami hodnotenia osobnosti.