Psychika a zákon č. 9: Kedy sa opustenie neschopného stane trestným činom?

Psychika a zákon č. 9: Kedy sa opustenie neschopného stane trestným činom? A staroba, dá sa to na trestnoprávne účely vyrovnať s práceneschopnosťou?