Kresba ľudskej postavy v klinickej a právnej oblasti. Preskúmanie

„Kresba ľudskej postavy v odbore klinický a právny odbor“ je kniha pre všetkých odborníkov, ktorí chcú zdokonaliť svoje použitie testu