Výklad snov

ČO ROBIA ANALYTIKY TAKÉ DOBRÉ? Pretože notoricky „kto mečom raní, mečom zahynie“, ako to Ježiš navrhol ohnivému Petrovi, očividne zmätený skutočnosťou, že