Psychiatria

Stabilizátory nálady: lítium

Uhličitan lítny je jedným zo stabilizátorov nálady, v súčasnosti jedným z najplatnejších pomocníkov pri liečbe a profylaxii manických a hypomanických epizód.