Neuroveda

Bazálna ganglia - úvod do psychológie

Bazálne gangliá prostredníctvom interakcií s mozgovou kôrou prispievajú k dobrovoľnému pohybu a iným formám správania, ako sú skeletálno-motorické, okulomotorické, kognitívne a emočné funkcie.