Rozhovor s prof. Dimaggiom - metakognitívno-medziľudská terapia č

Čo je metakognitívno-interpersonálna terapia a ako funguje? Pokúsili sme sa to zistiť vďaka pomoci prof. Giancarlo Dimaggio