Počuj, je to zvuk hrozna. Mentálna plnosť všímavosti

Všímavosť: duševná plnosť alebo zámerné vedomie. Forma meditácie s klinickými aplikáciami proti stavom úzkosti, stresu a depresie