Syndróm chronickej únavy (CFS): choroba

Syndróm chronickej únavy: Svetová zdravotnícka organizácia ho definovala ako vážne, chronické a invalidizujúce ochorenie.