Rodové Štúdie

Rozdiely v osobnosti medzi mužmi a ženami. Nový spôsob ich merania.

Vzhľadom na kontrast medzi predikciami odvodenými z evolučnej teórie a tými, ktoré sú založené na hypotéze rodových podobností, existuje podľa výskumníkov z Turínskej univerzity naliehavá potreba presných empirických odhadov. Úloha kvantifikovať rodové rozdiely v osobnosti čelí mnohým dôležitým metodickým výzvam a podľa autorov predmetného výskumu všetky doteraz vykonané štúdie v rôznej miere trpia obmedzeniami, ktoré v konečnom dôsledku vedú k systematickému podceňovaniu účinok niektorých dimenzií