Opláštené poznávanie: Ako oblečenie ovplyvňuje naše myšlienky.

Zakryté poznanie: nosenie obleku skôr ako iného má spravodlivý vplyv na vnímanie seba samého.