Stories of Therapies # 5 - Simone the Obsessive.

PRÍBEHY TERAPIE: Stĺpec klinických prípadov psychoterapie od Dr. Roberta Lorenziniho. Prípad č. 5 - Simone Obsessive.