Bolesť brucha Kurta Cobaina. Možná psychologická pitva.

Príbeh Kurta Cobaina je plný psychiatrických a psychopatologických aspektov a vrcholí presne extrémnym gestom. Pozrime sa na niektoré z nich.