Ako vnímanie pohľadu druhých mení naše správanie

Systém detekcie pohľadu, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou každého z nás, je možné aktivovať aj pomocou „simulakra“ ľudských očí (napr. Plagát).