Medzikultúrna psychológia: Výrazy tváre nie sú univerzálne

Už viac ako storočie sa verí, že všetci ľudia vyjadrujú základné emócie rovnakou mimikou. Je to naozaj tak?