Alexitýmia a disociácia pri neepileptických psychogénnych krízach - Assisi 2013

Výskum overuje, či: 1) disociácia je prediktorom vývoja PNES; 2) alexitýmia sprostredkováva účinky disociácie.