Násilie v škole: uplatnite pokyny vypracované MIUR

Tlačová správa: NÁSILIE V ŠKOLE, SELLINI (AUPI): UPLATŇOVANIE USMERNENÍ VYPRACOVANÝCH NA MIUR V JÚLI 2017