Láska A Sentimentálne Vzťahy

Žiarlivosť: Patológia alebo skutočná láska?

Namiesto toho je patologická žiarlivosť generovaná správaním, ktoré sa neodráža v skutočnosti, nepodloženými činmi a v zásade vychádza z úzkosti, ktorá sa formuje v mysli bez objektívneho potvrdenia. Táto úzkosť produkuje skutočné mentálne reprezentácie, v ktorých sú scenár, rival a predovšetkým dôkazy nevery postavené ad hoc.Voľba partnera

Ľudia preto prežívajú sentimentálne vzťahy nielen na základe „pragmatických“ a vedomých aspektov vzťahu k druhému, ale tiež podľa vnútorných zobrazení, modelov, ktoré si počas svojej existencie vybudovali v rámci významné.