Prijatie

Smútok: prijatie straty

Zo straty je potrebné odstrániť konotáciu „modifikovateľnej udalosti“, ktorá akceptuje nenapraviteľnosť udalosti reorganizáciou seba.