Dýchajte pomaly a „všímavým“ spôsobom ...

Cvičenie všímavosti nás učí mnohým veciam v oblasti vedomia a „prítomnosti“ samých seba, ale ukazuje nám tiež, ako je dych „kotvou“